Datorspēles uzmanības attīstīšanai

Analizējot teoriju par izziņas procesu – uzmanību, tika konstetēts, ka bērna uzmanību vai ļoti veiksmīgi attīstīt ar “labirintu” palīdzību. Galvenais, “labirinta” uzdevums ir atrast ceļu no viena konkrēta punkta līdz otram. Turpinājumā dažas “labirinta” veida datorspēles, domātas pirmsskolas vecuma bērniem.

Datorspēle „Cauri mākoņiem”

Pieejama:

http://www.uptoten.com/kids/kidsgames-coordination-birdmaze.html

Datorspēle „ Desert maze”

Pieejama:

http://www.ronald.com/load.html?game=1&link=section/games/maze_desert.swf&title=Sandy%20Desert

Datorspēle „Kimmaze”

Pieejama:

http://www.uptoten.com/kids/kidsgames-coordination-kimmaze.html

Datorspēle „Zirnekļu tīklā”

Pieejama:

http://www.prongo.com/maze/spider/index.html

Datorspēle „Kur kāposts?”


Pieejams:

http://www.abc.net.au/children/mixy/joe/maze/

Datorspēle „Caterpillar maze”


Pieejama:

http://www.uptoten.com/kids/kidsgames-coordination-caterpillarmaze.html

Leave a comment »

Tikko atrastu datorspēļu ieguves vietas

Leave a comment »

Datorspēle „Smilšu pils”

Datorspēle „Smilšu pils”

Šīs spēles uzdevums ir izmatojot dažādos pieejamos piederumus izveidot savu smilšu pili. Reproduktīvā iztēle balstās uz atmiņā esošajiem tēliem, priekšmetiem un notikumiem. Pamatuzdevumi bērnu attīstībā nosaka, ka jāattīsta reproduktīvās iztēles spēju. Šī spēle sniedz iespēju bērnam atcerēties, kādu smilšu pili viņš kaut kad iepriekš ir izveidojis vai arī redzēji un mēģināt to iztēloties, lai atveidotu ar šīs spēles palīdzību. Bērns var arī izveidot pilnīgi kaut ko jaunu.

Pieejama:

http://www.uptoten.com/kids/kidsgames-mixedbag-sandcastle.html

Comments (2) »